newsdog Facebook

लोकल इंदौर में आज के बाज़ार भाव

Local Indore 2018-08-08 18:38:07

इन्दौर सराफा बाजार

चांदीपाट 38800 चांदी चौरासा 38750 चांदीट्ंच  38700 सिक्का 650  सोनाकैडबरी  354585  दसग्राम  30400 पक्कारवा 354002 दसग्राम 30350 कच्चा रवा  353419 दसग्राम 30300

  इन्दौर बाजार भाव

चनाकांट 4100-4125 देशी 3900-4000  विशाल(चना)  4000 डबलडॉलर  5000-5300 मसुर  3750 मसरा 3800 मीडियम 3500 मुंगबेस्ट 4800-4900 मीडियम 4200-4500 तुअर निमाडी 3500-3600  महाराष्ट्र सफेद 3900-4000  उडद 3800-4000  मीडियम 3200-3300 सरसों 4000-4050  रायडा 3700-3800 सोयबीन 3400-3450 टोली 2950 करंज 3000
दाल भाव 
चनादाल बोल्ड 5600-5700 मीडियम  5100- 5200 चलनसर 4700-4800

तुअरदाल (मार्का) 6300-6400 फूल 6000-6100 सवानम्बर 5500-5600

 उडद मोंगर बोल्ड  5400-5500 मीडियम 5200-5300

उडद दाल बोल्ड 4600-4700 मीडियम 4200-4300

मुंग मोंगर बोल्ड  6900-7000 मीडियम 6800-6900

 मुंग दाल बोल्ड 6200-6300 मीडियम 5900-6000

 मसुर दाल बोल्ड 5200-5300 मीडियम 4800-4900

तेल बाजार (प्रति 10 किलो) –  मूगंफली तेल इंदौर 910 –  930  मुबंई 920 –
940 गुजरात 890 – 910 राजकोट तेलिया 15 3किलो 1380 – 1400 सोया रिफाइन्ड
तेल इंदौर 738 – 742 मुबंई सोया रिफाइन्ड तेल 736 – 735 सोया डिगम्ड तेल
708 – 710 कपास्या तेल 718 – 720 पाम तेल 714 – 716 रुपये।